Swiss Village Resort & Spa có nhiều loại phòng khác nhau, điều đó giúp chúng tôi trở thành một nơi hoàn hảo,
thích hợp cho mọi người với chuyến du lịch một mình hoặc với gia đình và bạn bè.

Thông tin chi tiết

 • Room view Hướng vườn
 • Area size 36 m2
 • 2 x Adult

Deluxe Seaview Room

2,600,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Sea view
 • Area size 154 m2
 • Bed 3 Double bed
 • 6 x Adult
 • 3 x Child

Ex Family Villa

11,650,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Sea view
 • Area size 140 m2
 • Bed 2 Double bed, 2 Single bed
 • 6 x Adult
 • 3 x Child

Family Villa

8,170,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Sea view
 • Area size 78 m2
 • Bed 1 Double bed, 2 Single bed
 • 4 x Adult
 • 2 x Child

Executive Suite

5,820,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Garden view
 • Area size 48 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 2 x Adult

Junior Suite

4,300,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Sea view
 • Area size 47 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 2 x Adult

Studio Room

3,450,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Garden view
 • Area size 36 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 2 x Adult

Bungalow

3,000,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Garden view
 • Area size 24 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 2 x Adult

Deluxe Villa Room

2,400,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Garden view
 • Area size 32 m2
 • Bed 2 Single bed
 • 2 x Adult

Deluxe Room

2,350,000 

Thông tin chi tiết

 • Room view Garden view
 • Area size 30 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 2 x Adult

Superior Room

1,800,000